قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 9 آذر

قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 9 آذر

قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 9 آذر 96

امروز در سایت سریلانکا بهترین قیمت های تور سریلانکا برای کلمبو و کندی و بنتوتا جمع آوری شده است

توضیحات تور سریلانکا

شروع تور از تهران

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی مسقط است

ساعت پرواز 04:15 به مدت پرواز 02:00 ساعت است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 9 آذر
قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 9 آذر

مسقط

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه مقصد فرودگاه ریور بنتوتا میباشد

ساعت پرواز 00:00 به مدت پرواز 07:15 دقیقه است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

کلمبو 2 شب

از ترمینال مبدا کلمبو به ترمینال مقصد کندی ساعت حرکت 00:00 مدت سفر 04:00 مسافربری – کلاس economy

کندی 2 شب

از ترمینال مبدا کندی به ترمینال مقصد بنتوتا ساعت حرکت 00:00 مدت سفر 04:30 مسافربری – کلاس economy

بنتوتا 3 شب

از  فرودگاه مبدا فرودگاه ریور بنتوتا به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی مسقط است

ساعت پرواز 00:00 به مدت پرواز 07:15 دقیقه میباشد

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

مسقط

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی میباشد

ساعت پرواز 15:25 به مدت پرواز 02:00 ساعت است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy وپایان تور سریلانکا برای کلمبو و کندی و بنتوتا

قیمت تور سریلانکا  با این مشخصات

دو تخته 6,090,000 تومان

یک تخته  6,590,000 تومان

کودک با تخت   4,290,000 تومان

کودک بدون تخت  3,290,000 تومان

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

آدرس کانال تلگرام سریلانکا

یک پاسخ بنویسید