قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 5 آبان 96

قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 5 آبان 96

قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 5 آبان 96

امروز در سایت سریلانکا بهترین قیمت های تور سریلانکا برای شما جمع آوری شده است

توضیحات تور سریلانکا

شروع تور از تهران

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی مسقط میباشد

ساعت پرواز 05:15 به مدت پرواز 02:15 دقیقه است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 5 آبان 96
قیمت تور کلمبو و کندی و بنتوتا 5 آبان 96

مسقط

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه مقصد فرودگاه بین‌المللی باندرانیکی کلمبو میباشد

ساعت پرواز 08:35 به مدت پرواز 06:00 ساعت است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

کلمبو 2 شب

ترمینال مبدا – ترمینال مقصد – ساعت حرکت 00:00 مدت سفر 05:00 مسافربری – کلاس economy

کندی 3 شب

ترمینال مبدا – ترمینال مقصد – ساعت حرکت 00:00 مدت سفر 04:00 مسافربری – کلاس economy

بنتوتا 3 شب

ترمینال مبدا – ترمینال مقصد – ساعت حرکت 00:00 مدت سفر 01:30 مسافربری – کلاس economy

کلمبو

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین‌المللی باندرانیکی کلمبو به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی مسقط میباشد

ساعت پرواز 20:55 به مدت پرواز 02:30 دقیقه است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

مسقط

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی میباشد

ساعت پرواز 01:20 به مدت پرواز 02:30 دقیقه است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy وپایان تور سریلانکا

قیمت تور سریلانکا برای کلمبو و بنتوتا با این مشخصات

دو تخته 4,265,000 تومان

یک تخته  5,620,000 تومان

کودک با تخت   2,855,000 تومان

کودک بدون تخت  1,995,000 تومان

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

آدرس کانال تلگرام سریلانکا

یک پاسخ بنویسید